O obxectivo do grao é formar profesionais capaces de identificar, entender e desenvolver os problemas e os procesos da arte, a través da creación artística e da súa análise.
Os estudos superiores de belas artes están a desempeñar un papel imprescindible na formación de artistas e profesionais da creación e da cultura, de acordo coas demandas crecentes da súa contorna. Precisamente no ámbito da creación e da industria cultural é onde, xunto ao ensino, atopan sitio preferentemente as persoas tituladas en Belas Artes.