Elaboración artística como proceso investigador. Definición e modelos de proxectos artísticos. Optimización dos procesos creativos. Investigación, creación, innovación. Optimización dos recursos creativos: materiais, espazo, tempo, información e enerxía. Modos de formalización e de transmisión. O proxecto e a escritura: Escritos de artistas, ensaios críticos. Achega persoal de parámetros e recursos. Proxecto e documentos posibles: Memorias, desenvolvementos, presupostos, catalogación, divulgación, prensa. Creación, xestión e uso de modelos de arquivo de información útil para o proxecto artístico. O lugar de traballo e a obra artística. O espectador e a obra: modelos de intervención e/ou participación. Adecuación do Traballo Fin de Grao aos modos de exposición e circulación da obra de arte.

Regulamento e impresos do TFG

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2021/2022

Tribunais do TFG

 

Calendario do TFG

Proceso Data
Prazo solicitude titor/a (no seu caso) Do 27 de setembro ao 1 de outubro de 2021
Publicación asignación titores/as – titorandos/as 5 de outubro de 2021
Entregan titores/as o informe final 12 de novembro de 2021
Solicitude de defensa do TFG Do 15 ao 18 de novembro de 2021
Entrega da memoria do TFG Do 15 ao 18 de novembro de 2021
Publicación tribunais e horarios defensa TFG 19 de novembro de 2021
Defensa presencial dos TFG Do 24 ao 25 de novembro de 2021
Publicación notas provisional 25 de novembro de 2021
Revisión e peche de actas 26 de novembro de 2021

Calendario TFG da convocatoria de novembro

 

Proceso Data
Publicación oferta titores e liñas de traballo 29 outubro de 2021
Prazo solicitude titor/a (no seu caso) Do 2 de novembro ao 7 de decembro de 2021
Publicación asignación titores/as – titorandos/as 31 de xaneiro de 2022
Prazo de solicitude espazos na Facultade Do 1 ao 10 de febreiro de 2022
Publicación asignación espazos 23 de febreiro de 2022
Entregan titores/as o informe final 3 de xuño de 2022
Solicitude de defensa do TFG Do 9 ao 14 de xuño de 2022
Entrega da memoria do TFG Do 9 ao 14 de xuño de 2022
Publicación tribunais e horarios defensa TFG 15 de xuño de 2022
Defensa presencial dos TFG Do 20 ao 23 de xuño de 2022
Publicación notas provisional 23 de xuño de 2022
Revisión e peche de actas 27 de xuño de 2022

Calendario TFG da convocatoria de xuño

 

Proceso Data
Entregan titores/as o informe final 5 de xullo de 2022
Solicitude de defensa do TFG Do 8 ao 13 de xullo de 2022
Entrega da memoria do TFG Do 8 ao 13 de xullo de 2022
Publicación tribunais e horarios defensa TFG 14 de xullo de 2022
Defensa presencial dos TFG Do 19 ao 22 de xullo de 2022
Publicación notas provisional 25 de xullo de 2022
Revisión e peche de actas 27 de xullo de 2022

Calendario TFG da convocatoria de xullo

 

Coordinación do TFG

Coordinadora de TFG

María Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes
+34 986 80 18 20
mabarreiro@uvigo.es

Coordinadora de seminarios TFG

Carmen Lage Veloso
+34 986 801 849
carmen.lage.veloso@uvigo.es