Elaboración artística como proceso investigador. Definición e modelos de proxectos artísticos. Optimización dos procesos creativos. Investigación, creación, innovación. Optimización dos recursos creativos: materiais, espazo, tempo, información e enerxía. Modos de formalización e de transmisión. O proxecto e a escritura: Escritos de artistas, ensaios críticos. Achega persoal de parámetros e recursos. Proxecto e documentos posibles: Memorias, desenvolvementos, presupostos, catalogación, divulgación, prensa. Creación, xestión e uso de modelos de arquivo de información útil para o proxecto artístico. O lugar de traballo e a obra artística. O espectador e a obra: modelos de intervención e/ou participación. Adecuación do Traballo Fin de Grao aos modos de exposición e circulación da obra de arte.

Regulamento do TFG

 

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2020/2021

Tribunais do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude de defensa Defensa
Xuño 2021 Ata o 10/06/2021 Do 21/06/2021 ao 23/06/2021
Xullo 2021 Ata o 14/07/2021 Do 20/07/2021 ao 23/07/2021

 

Coordinación do TFG

Coordinadores de TFG

Ignacio Pérez-Jofre Santesmases
+34 986 801 843
jofre@uvigo.es

Juan Loeck Hernández
+34 986 801 821
jloeck@uvigo.es

Coordinadora de seminarios TFG

Carmen Lage Veloso
+34 986 801 849
carmen.lage.veloso@uvigo.es