Elaboración artística como proceso investigador. Definición e modelos de proxectos artísticos. Optimización dos procesos creativos. Investigación, creación, innovación. Optimización dos recursos creativos: materiais, espazo, tempo, información e enerxía. Modos de formalización e de transmisión. O proxecto e a escritura: Escritos de artistas, ensaios críticos. Achega persoal de parámetros e recursos. Proxecto e documentos posibles: Memorias, desenvolvementos, presupostos, catalogación, divulgación, prensa. Creación, xestión e uso de modelos de arquivo de información útil para o proxecto artístico. O lugar de traballo e a obra artística. O espectador e a obra: modelos de intervención e/ou participación. Adecuación do Traballo Fin de Grao aos modos de exposición e circulación da obra de arte.

Regulamento do TFG

 

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2020/2021

Tribunais do TFG

 

Calendario do TFG

Convocatoria ordinaria xuño 2021

Proceso Data
Publicación ofertas titores e liñas de traballo 30 de outubro de 2020
Prazo solicitude titor/a (por acordo o envío formulario) Do 1 de novembro ao 30 de decembro de 2020
Publicación asignación titores/as – titorandos/as 18 de xaneiro de 2021
Prazo de solicitude espazos Do 18 ao 21 de xaneiro de 2021
Publicación asignación espazos 28 de xaneiro de 2021
Entregan titores/as o informe final 4 de xuño de 2021
Solicitude de defensa do TFG 10 de xuño de 2021
Entrega da memoria do TFG 10 de xuño de 2021
Publicación tribunais e horarios defensa TFG 14 de xuño de 2021
Defensa presencial dos TFG Do 21 ao 23 de xuño de 2021
Publicación notas provisional 25 de xuño de 2021
Revisión e peche de actas 28 de xuño de 2021

Calendario TFG da convocatoria de xuño

 

Convocatoria extraordinaria xullo 2021

Proceso Data
Entregan titores/as o informe final 6 de xullo de 2021
Solicitude de defensa do TFG 14 de xullo de 2021
Entrega da memoria do TFG 14 de xullo de 2021
Publicación tribunais e horarios defensa TFG 15 de xullo de 2021
Defensa presencial dos TFG Do 20 ao 22 de xullo de 2021
Publicación notas provisional 26 de xullo de 2021
Revisión e peche de actas 28 de xullo de 2021

Calendario TFG da convocatoria de xullo

Coordinación do TFG

Coordinadores de TFG

Ignacio Pérez-Jofre Santesmases
+34 986 801 843
jofre@uvigo.es

Juan Loeck Hernández
+34 986 801 821
jloeck@uvigo.es

Coordinadora de seminarios TFG

Carmen Lage Veloso
+34 986 801 849
carmen.lage.veloso@uvigo.es