Composición

Presidente

  • Xosé M. Buxán Bran

Coordinador de Calidade

  • Javier Tudela Saez de Pipaón

Coordinadora do Grao en Belas Artes

  • Araceli Liste Fernández

Coordinadora do Máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda

  • Lola Dopico Aneiros

Enlace de igualdade

  • Mar Rodríguez Caldas

Representante do profesorado

  • Almudena Fdez. Fariña

Representantes do estudantado (secretario)

  • Andrea Guisande Moreira (Estudante de Grao)

Representante do estudantado egresado

  • Iria Vázquez

Administradora do centro

  • Luz Gallego Ruza (por delegación de Elena Vázquez)

Representante da sociedade

  • Paula Cabaleiro

 

Actas