Elaboración artística como proceso investigador. Definición e modelos de proxectos artísticos. Optimización dos procesos creativos. Investigación, creación, innovación. Optimización dos recursos creativos: materiais, espazo, tempo, información e enerxía. Modos de formalización e de transmisión. O proxecto e a escritura: Escritos de artistas, ensaios críticos. Achega persoal de parámetros e recursos. Proxecto e documentos posibles: Memorias, desenvolvementos, presupostos, catalogación, divulgación, prensa. Creación, xestión e uso de modelos de arquivo de información útil para o proxecto artístico. O lugar de traballo e a obra artística. O espectador e a obra: modelos de intervención e/ou participación. Adecuación do Traballo Fin de Grao aos modos de exposición e circulación da obra de arte.

Regulamento e impresos do TFG

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2023/2024

  • Solicitude de titorización
  • Oferta de liñas de TFG

Tribunais do TFG

 

Calendario do TFG

Calendario TFG da convocatoria de novembro
Calendario TFG da convocatoria de xuño
Calendario TFG da convocatoria de xullo

 

Coordinación do TFG

María Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes
+34 986 80 18 20
mabarreiro@uvigo.es

Coordinadora de seminarios TFG

Carmen Lage Veloso
+34 986 801 849
carmen.lage.veloso@uvigo.es