Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 25/02/2021
R1 DO-0201 P1 Informe de coordinación do Grao en BBAA 29/11/2017
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 31/07/2020

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade XX/XX/2018
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 18/07/2017
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial XX/XX/201X
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 05/07/2017