Programas de voluntariado sobre a violencia de xénero

As actividades do programa son:

-Acompañar ás mulleres nos trámites e xestións que precisen (xulgados, comisaría, servizos sociais ou sanitarios etc.).
-Reducír a súa a sensación de illamento.
-Escoitar con respecto e atención.
-Denunciar o incumprimento de dereitos e garantías.
-Participar en accións de información e prevención.
-Colaborar na organización de actividades de ocio, formativas e de sensibilización.

Todas as actividades teñen un seguro de cobertura e as horas dedicadas ao programa son recoñecidas con créditos ECTS.

Aberto á comunidade universitaria. Non precisas ter ningún perfil concreto, só ganas e empatía.

Consulta toda a información no apartado de Voluntariado da Secretaría Virtual.
Data estimada de inicio: 10 de abril de 2023