Composición

Presidente

 • Xosé Manuel Buxán Bran

Secretaria

 • María José Fariña Busto

Vogais

 • Araceli Liste Fernández – Vicedecana de Organización Académica
 • José Antonio Castro Muñiz – Vicedecano de Relacións Internacionais
 • Ignacio Pérez-Jofre Santesmases – Vicedecano de Cultura e Estudantado
 • Maria Luisa Fernández Oliveira – PDI con vinculación permanente
 • M. Dimas Salamanca Mota – PDI con vinculación permanente
 • Consuelo Matesanz Pérez – PDI con vinculación permanente
 • Mª Covadonga Barreiro Rguez.-Moldes – PDI con vinculación non permanente
 • Lucrecia López Rubianes – PAS
 • Nuria Díaz Otero – Representante estudantes
 • Daniel Calvar Parada – Representante estudantes
 • María Ángeles Corredoira Díaz – Representante estudantes