Composición

Presidente

 • Xosé Manuel Buxán Bran

Secretaria

 • María José Fariña Busto – Secretaria da Facultade

Vogais

 • Araceli Liste Fernández – Vicedecana de Organización Académica, responsable de Calidade e do Plan Acción Titorial e coordinadora de titulación de grao
 • Elena Lapeña Martínez – coordinadora 1º curso
 • María José Pérez Fabello – coordinadora 2º curso
 • Loreto Blanco Salgueiro – coordinadora 3º curso
 • Juan Loeck Hernández – coordinador 4º curso
 • Mª Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes – PDI vinculación non permanente
 • Clara Pérez Quiñones – PAS
 • Daniel Calvar Parada – Estudantado
 • María Ángeles Corredoira Díaz – Estudantado
 • Carlos Denís Durán Campos – Estudantado