Obradoiro: Máis cerámica, menos plástico

Mércores 20 e venres 22 de abril, 2022

Grupo 1 de mañá, 10.30 a 13.00 h
Grupo 2 de tarde, 16.30 a 19.30 h

Facultade de Belas Artes
Campus de Pontevedra

Destinado a universitarios/as

Matrícula: xnaxcdba01@uvigo.es

Do 1 ao 10 de abril, 2022