Mesa redonda Arredor do parado

Mesa Redonda ARREDOR DO PARADO
Artistas participantes: Rosa Neutro, Rosendo Cid e Berio Molina / Modera: Iria Vázquez.

A mesa redonda dividirase en tres bloques:
1. Aproximación á obra das/ os artistas: motivacións, intereses principais, metodoloxía de traballo, procesos.
2. A práctica artística como investigación.
3. Contexto actual da arte en Galicia.
Apertura diálogo/ rolda de preguntas.