A xornada de acollida 2021/2022 celebrarase o día 2 de setembro de 2021 no espazo 16 e coa participación do equipo decanal.

Nesta xornada o estudantado recibe información sobre o centro, os horarios, a estrutura dos estudos, os servizos do centro e outros servizos da universidade, así como sobre a estrutura organizativa da universidade e as funcións de cada órgano de representación.

Horario Destinatarios
10.30 Primeiro grupo de estudantes
1º apelido entre as letras: A – F
12.00 Primeiro grupo de estudantes
1º apelido entre as letras: G – P
13.00 Primeiro grupo de estudantes
1º apelido entre as letras: Q – Z

 

Xornada de acollida 2021/2022