A xornada de acollida 2023/2024 celebrarase o día 7 de setembro de 2023 no Salón de actos e coa participación do equipo decanal.

Nesta xornada o estudantado recibe información sobre o centro, os horarios, a estrutura dos estudos, os servizos do centro e outros servizos da universidade, así como sobre a estrutura organizativa da universidade e as funcións de cada órgano de representación.


 

Xornada de acollida 2023/2024