Convocatoria anuario ERROR ES BIEN

Convocatoria para participar no Anuario/obra da Colección ERROR ES BIEN 2021, impreso en risografía

Tema: “Del buen errar”

Convocatoria dirixida a artistas, investigadores/as, profesionais do campo da arte e público interesado en xeral.

Modalidades de participación: o tema configúrase con solucións diferentes en cada un dos catro apartados da súa estrutura. Segundo estes apartados, poderá tratarse de traballos de investigación/creación en forma de imaxes-obras inéditas ou en forma textual (artigos, ensaios, entrevistas, etc.).

Imprimirase unha edición limitada de 300 exemplares e aqueles autores que sexan seleccionados recibirán de forma gratuíta un exemplar

O prazo de presentación é ata o 31 de xullo

A documentación da obra enviarase vía Wetransfer a: consejo_erroresbien@uvigo.es