Convocatoria anuario ERROR ES BIEN 2022

Convocatoria para participar no Anuario/obra da Colección ERROR ES BIEN 2022, impreso en risografía

Tema: “Error vacui”

Convocatoria dirixida a artistas, investigadores/as, profesionais do campo da arte e público interesado en xeral.

Modalidades de participación: o tema configúrase con solucións diferentes en cada un dos catro apartados da súa estrutura. Segundo estes apartados, poderá tratarse de traballos de investigación/creación en forma de imaxes-obras inéditas ou en forma textual (artigos, ensaios, entrevistas, etc.).

Imprimirase unha edición limitada de 300 exemplares e aqueles autores que sexan seleccionados recibirán de forma gratuíta un exemplar

O prazo de presentación é ata o 31 de xullo de 2022

A documentación da obra enviarase vía Wetransfer a: consejo_erroresbien@uvigo.es

—CAST—

Convocatoria para participar en el Anuario/obra de la Colección ERROR ERES BIEN 2022, impreso en risografía

Tema: “Error vacui”

Convocatoria dirigida a artistas, investigadores/as, profesionales del campo del arte y público interesado en general.

Modalidades de participación: el tema se configura con soluciones diferentes en cada uno de los cuatro apartados de su estructura. Según estos apartados, podrá tratarse de trabajos de investigación/creación en forma de imágenes-obras inéditas o en forma textual (artículos, ensayos, entrevistas, etc.).

Se imprimirá una edición limitada de 300 ejemplares y aquellos autores que sean seleccionados recibirán de forma gratuita un ejemplar.

El plazo de presentación es hasta el 31 de julio de 2022

La documentación de la obra se enviará vía Wetransfer a: consejo_erroresbien@uvigo.es

Información e bases completas: Convocatoria anuario ERROR ES BIEN
Guía de presentación de obras en risografía: Guía de risografía