Plan de prevención sanitario fronte á Covid-19

Publicouse o Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021 da Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

Consúltao no apartado de Prevención de Risco Laborais