Convocatoria extraordinaria de defensa do TFG en setembro

Consulta as datas da convocatoria de setembro de defensa do Traballo de Fin de Grao no apartado do TFG