Correo de incidencias relacionadas coa COVID19

O novo coreo de comunicación de incidencias relacionadas coa COVID19 na Facultade de Belas Artes é belasartes.covid19@uvigo.es