Movilidades Consorcio de Artes CARTES

A Universidade de Vigo participa no Consorcio de Artes CARTES que está integrado por centros de Ensinanzas Artísticas Superiores españolas. Trátase dun consorcio centrado na arte como elemento vertebrador. Este consorcio obtivo financiamento no marco da acción Erasmus + KA107. No marco deste consorcio publicamos as movilidades para o actual curso académico.

Convocatoria e bases completas

Resolución provisional de candidaturas admitidas e persoas excluídas

Resolución definitiva de candidaturas admitidas e persoas excluídas

Listaxe provisoria de persoas candidatas seleccionadas e lista de agarda

Listaxe definitiva de persoas candidatas seleccionadas