Convocatoria para a selección de persoal para formación no marco do programa Erasmus + Acción KA107 dentro do Consorcio CARTES

A Universidade de Vigo participa no Consorcio de Artes CARTES que está integrado por centros de Ensinanzas Artísticas Superiores españolas. Trátase dun consorcio centrado na arte como elemento vertebrador. Este consorcio obtivo financiamento no marco da acción Erasmus + KA107. No marco deste consorcio publicamos as movilidades para o actual curso académico.

Convocatoria e bases completas