Bolsa de colaboración na FUVI

PUblicouse a convocatoria dunha bolsa de colaboración para a formación complementaria do estudantado da Universidade de Vigo na Fundación Universidade de Vigo para o apoio en labores de comunicación na área de imaxe.

  • Duración: 6 meses prorrogables por 4 meses
  • Horario: 25 horas semanais (5 horas diarias en horario de mañá)
  • Remuneración: 550 brutos/mes
  • Prazo de presentación ata o 18 de setembro de 2020, ás 14h

Consulta a documentación da bolsa