7 de setembro: xornada de acollida 2023/2024

A xornada de acollida 2023/2024 celebrarase o vindeiro 7 de setembro de 2023.

Nesta xornada o estudantado recibe información sobre o centro, os horarios, a estrutura dos estudos, os servizos do centro e outros servizos da universidade, así como sobre a estrutura organizativa da universidade e as funcións de cada órgano de representación.

Consulta toda a información no apartado da Xornada de acollida.

Comezo das clases: 2º-3º-4º curso 5 de setembro / 1º curso 6 de setembro.