Cambio de aula das clases teóricas da materia de Técnicas Pictóricas

Producese un cambio de aula das clases teóricas da materia de Técnicas Pictóricas de Primeiro Curso do Grao de Belas Artes, que se imparte os luns de 16:30 a 18:30 (grupos P1, P2, P3) e martes de 9:00 a 11:00 (grupos P4 e P5) que pasarían a impartirse no espazo 16 da Facultade de Belas Artes no mesmo horario.