Oferta de prácticas en deseño gráfico

Empresa: Silicon DT Lugar: Lalín 6 meses de bolsa con posibilidade de ampliación Perfil: persoa con formación en deseño (gráfico/web) e xestión de contido. Funcións … Continúa

Enquisas de avaliación docente

Comezo de enquisas de avaliación docente para o alumnado 2º Cuadrimestre Do 19 de abril ao 19 de maio A información esta dispoñible aquí

Convocatoria SICUE 2023-24

Resolución Reitoral da Universidade de Vigo, pola que se fai pública a convocatoria do programa SICUE de mobilidade estudantil para o curso 2023/2024. Pode consultalo … Continúa