8 mulleres para o 8 M: Cristina Lucas

Habla, 2008. Vídeo.

Continuando con «8 mulleres para o 8M», o artista e profesor da facultade Javier Tudela sinala a obra de Cristina Lucas (Xaén, 1973), sobre a cal comenta:

«Cristina Lucas utiliza diferentes recursos: fotografía, vídeo, debuxo, animación, instalación… tamén emprega os textos e constrúe narracións cunha elaboración moi coidada nas que a ironía é un ingrediente importante. Sérvese de todo iso para sinalar criticamente os patróns que manteñen as estruturas de poder na nosa sociedade. A lectura que esta artista fai de relatos hexemónicos incuestionables desvelando as súas arestas paréceme un exemplo a ter en conta. Recordo como o seu traballo me fixo volver reler o libro Emilio, o De la educación de Jean Jacques Rousseau -un libro que segue considerándose un referente da pedagoxía- e descubrir a Sofía nunhas condicións de absoluta desigualdade con Emilio. Na exposición A ousadía do bufón/ Pequenas historias de Arte e Política, que comisariei en 2010 no Centro Torrente Ballester de Ferrol puiden contar con Habla un vídeo de Cristina Lucas de 2008″.

Habla, 2008. Vídeo. Duración: 7 min

(O vídeo está rodado no palacio de Velázquez do parque do Retiro en Madrid.)

«Cristina Lucas entra nun gran espazo branco ao que chega a luz polos lucernarios do teito. No lugar, nun plano próximo ao espectador, espera unha réplica en escaiola de Moisés, a escultura de Miguel Anxo. A obra mide 2,35 m. Cristina Lucas leva un vestido de cor morada e na súa man dereita carga cunha maza de canteiro de mango longo. Con ambas as mans golpea as táboas da lei e a figura de Moisés, talvez a Miguel Anxo, talvez a un Deus demasiado patriarcal como para que sexa unha casualidade. Cóntase que cando Miguel Anxo terminou a escultura golpeoulle no xeonllo mentres lle dicía “Habla”».