Negociado de Asuntos Xerais

Nome Cargo Teléfono Email
Maximino Villaverde Rodríguez Secretaria de Decanato 986 801 806

 

Área de Servizos Xerais (Conserxaría)

Quenda de mañá

Nome Cargo Teléfono Email
Lucrecia Mª López Rubianes T.E. de servizos xerais 986 801 800
Sara Oliveira Piñeiro A.T. de servizos xerais 986 801 800

Quenda de tarde

Nome Cargo Teléfono Email
Arturo Martínez Iglesias A.T. de servizos xerais 986 801 800
José Antonio Santos Garrido A.T. de servizos xerais 986 801 800

 

Área Académica

Nome Cargo Teléfono Email
Clara Pérez Quiñones Xefa de área 986 801 804
María Ángeles Santiago Dopazo Xefa de negociado 986 801 805

 

Area de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Ana María Carballo Fernández Xefa de negociado 986 801 831
María Luz Gallego Ruza Xefa de negociado 986 801 830

 

Administración do campus de Pontevedra

Nome Cargo Teléfono Email
Elena Vázquez Losada Administradora 986 801 951