Negociado de Asuntos Xerais

Nome Cargo Teléfono Email
Maximino Villaverde Rodríguez
María Cruz Villaverde Peón
Secretaria de Decanato 986 801 806

 

Área de Servizos Xerais (Conserxaría)

Quenda de mañá

Nome Cargo Teléfono Email
Lucrecia Mª López Rubianes T.E. de servizos xerais 986 801 800
Fco. Javier Fernández Martínez A.T. de servizos xerais 986 801 800

Quenda de tarde

Nome Cargo Teléfono Email
Arturo Martínez Iglesias A.T. de servizos xerais 986 801 800
Manuel Vidal Gude A.T. de servizos xerais 986 801 800

 

Área Académica

Área de estudos de grao

Nome Cargo Teléfono Email
Clara Pérez Quiñones Xefa de área 986 801 804
María Ángeles Santiago Dopazo Xefa de negociado 986 801 805

 

Área de estudos de máster e doutoramento

Nome Cargo Teléfono Email
María Begoña López Pérez Xefa de área 986 801 694
Susana Díaz Núñez Xefa de negociado 986 801 693

 

Negociado de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos

Nome Cargo Teléfono Email
Ana Carballo Fernández Xefa de negociado 986 801 831
María Luz Gallego Ruza Xefa de negociado 986 801 830

 

Administración do campus de Pontevedra

Nome Cargo Teléfono Email
Elena Vázquez Losada Administradora 986 801 951