Composición

Presidente

 • Xosé Manuel Buxán Bran

Secretaria

 • Consuelo Matesanz Pérez

Vogais

 • Araceli Liste – Coordinador de Titulación de Grao
 • Carlos Tejo Veloso – Vicedecano de RR.II.
 • Javier Tudela – Vicedecano de calidade
 • Maria Luisa Fernández Oliveira – PDI con vinculación permanente
 • M. Dimas Salamanca Mota – PDI con vinculación permanente
 • María José Fariña Busto – PDI con vinculación non permanente
 • Lucrecia López Rubianes – PAS
 • Ainhoa Docampo Pérez – Representante estudantes
 • Uxía Oviedo de Dios – Representante estudantes
 • Iris Rodríguez Justo – Representante estudantes

 

Actas