Composición

Presidente

 • Xosé Manuel Buxán Bran

Secretaria

 • Consuelo Matesanz Pérez – Secretaria da Facultade

Vogais

 • Carlos Tejo Veloso – Vicedecano de RR.II.
 • José A. Castro Muñíz – Coordinador Erasmus
 • Ignacio Pérez-Jofre Santesmases (PDI con vinculación permanente)
 • José Chavete Rodríguez (PDI con vinculación permanente)
 • Anne Heyvaert (PDI con vinculación permanente)
 • María Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes (PDI con vinculación non permanente)
 • Clara Pérez Quiñones (PAS)
 • Xulia Arias Parada (Estudantado)
 • Andrea Guisande Moreira (Estudantado)

 

Actas