O Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda da Universidade de Vigo oferta unha formación especializada. Desenvolvemos un programa centrado nas habilidades e ferramentas que precisan os deseñadores de moda contemporáneos. Profesionais creativos, poliédricos e versátiles, abertos, con recursos e capacidade para entender os cambios sociais, culturais e económicos. A importancia do deseño no contexto da cultura e a sociedade actual resulta indiscutible. A formación específica en deseño non é só unha demanda da sociedade, senón un axente fundamental do desenvolvemento económico en Galicia, onde o sector moda é unha industria prioritaria.

Páxina web do título

 

Información de interese

  • Prazas: 21
  • Tipo de ensino: presencial
  • Periodicidade da oferta: anual
  • Duración: 120 créditos ECTS

 

Coordinación

María Dolores Dopico Aneiros
+34 986 801 862
lolado@uvigo.es

Matrícula

Área Académica
+34 986 801 805
secfba@uvigo.gal