Convocatoria á producción de proxectos Future Stories

10 bolsas de 4000€ c/u para o desenvolvemento dun proxecto artístico a partir dos Traballos de Fin de Grao. Colaboración entre Marta Ortega Pérez e a Universidad de Vigo.

Esta convocatoria ten por obxecto impulsar e promover ás carreiras dos/as estudantes do último ano do Grao en Belas Artes a través do desenvolvemento dun proxecto artístico a partir dos Traballos de Fin de Grao (TFG)

Requisitos:
a) Estar matriculado no curso 21/22 no Traballo fin de Grao (TFG) no Grao de Belas Artes da UVigo.
b) Presentar a memoria do TFG na que se especifiquen en todos os seus termos as ideas do seu proxecto, así como un completo e detallado dosier de imaxes da obra cos resultados finais obtidos.

Ata o 30 de xuño

Bases completas: Convocatoria FUTURE STORIES