Inicio

Xornada de acollida 2021/2022

 
 

Matrícula en estudos de grao 2021/2022

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais “en directo” e Foro do profesorado.