Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Novas

17/06/2020
Bolsas de formación para alumnado


Aberta a convocatoria de varias bolsas de formación para alumnado de Universidade de Vigo. Estas son as bolsas dispoñibles para Belas Artes:

Bolsas de formación en Sistemas informáticos- 2 bolsas-15 horas semanais: 360 €/mes. Ata o 17 de xullo 

Información aquí

Bolsas de formación en Centros universitarios

Sistemas informáticos audiovisuais – 1 bolsas-15
Formación en técnicas de Risografía – 1 bolsas-15
Técnicas de impresión 3D e de cortadora láser –1 bolsas-15
Sistemas informáticos da creación en arte – Perfil audiovisual - 1 bolsas-15
Sistemas informáticos da creación en arte – Perfil gravado - 1 bolsas-15
Sistemas informáticos da creación en arte – Perfil fotografía - 1 bolsas-15
Deseño téxtil – 1 bolsas-15

Duración: 9 meses iniciándose non antes do 1 de outubro de 2020 e finalizando o  30 de xuño do 2021.  // A contía bruta será como máximo 360 €/mes
Información aquí

Bolsas de Formación das Unidades e Áreas

Vicerreitoría do Campus
Actividades Culturais e Deportivas (redes sociais) – 1 bolsas-15
Sala de exposicións – 2 bolsas-15
Oficina de Medio Ambiente
Medio Ambiente e natureza – 1 bolsas-15
Vicerreitoría de Comunicación e Relacions Institucionais - Vigo
Comunicación institucional Redes Sociais – 1 bolsas-15 (online dende o campus de Pontevedra)
Vicerreitoría de Comunicación e Relacions Institucionais - Vigo
Comunicación institucional Imaxe – 1 bolsas-15 (online dende o campus de Pontevedra)
Área de benestar, saude e deporte – Vigo
Actividades Deportivas e Saudables (Redes Sociais) – 1 bolsas-15 (online dende o campus de Pontevedra)

Duración: 8 meses e medio, iniciándose non antes do 16 de outubro de 2020 e finalizando o 30 de xuño de 2021. // A contía bruta será como máximo:
Bolsas-15: 15 horas semanais: 360 €/mes
Bolsas-10: 10 horas semanais: 240 €/mes
Información aquí

---Requisitos xerais---
Estar matriculado/a no curso 2020/2021 e durante todo o período de duración da bolsa, nas titulacións de Grao ou Máster que se sinalan no Anexo II.
Ter superados o 50% dos créditos dos estudos de Grao
Cumprir os requisitos específicos sinalados no Anexo. 
Non ter gozado con anterioridade dunha bolsa de formación complementaria da Universidade de Vigo durante máis de doce meses

**A presentación de todas as solicitudes será ata o 17 de xullovolver