Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Novas

20/11/2019
CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON EEUU


Publicouse a RESOLUCIÓN REITORAL DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019 POLA QUE SE SE ABRE A CONVOCATORIA DE PRAZAS DE INTERCAMBIO CON EEUU PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-21 DENTRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIverSIDADE DE VIGO E O ISEP (International Student Exchange Program)

REQUISITOS

a) Requisitos académicos:
a. No caso de estudos de grao (undergraduate): Estar matriculada/o no curso académico 2019-20 nos cursos 2º, 3º ou 4º dos graos que se ofertan na Universidade de Vigo. 
b. No caso de estudos de posgrao (graduate): Estar matriculada/o no curso académico 2019-20 na Universidade de Vigo nunha titulación de mestrado ou doutoramento.

b) Requisitos lingüísticos:
a. Estar obrigatoriamente en posesión e con vixencia do Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT). Ningunha outra acreditación lingüística de inglés será admitida.

c) Non ter renunciado, sen motivo xustificado, a unha praza aceptada na convocatoria ISEP do
curso anterior. 

DOTACIÓN E TAXAS

O alumnado da Universidade de Vigo ten as taxas de matrícula, aloxamento e manutención gratuítos durante a súa estadía na universidade estadounidense. Mais terá que abonar á Universidade de Vigo as seguinte tasas:

a) 4.000 euros no caso de estadía de todo o curso académico. A taxa será
a mesma se o estudante tivese que reducir a súa estadía a un cuadrimestre.
b) Taxas de tramitación e asignación de destino: taxa de tramitación de ISEP (ISEP Exchange Application Fee): 100 dólares
c)  taxa de asignación (ISEP Exchange Placement Fee:  375 dólares

Convocatoria completa aquí

Prazo de solicitudes: Ata 12 de decembro de 2019volver