Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Novas

15/11/2019
Xornadas do Estado da Investigación


Estas Xornadas son unha actividade formativa para o alumnado de 2º  ano do Programa de Doutoramento en Creación e Investigación en Arte Contemporánea. A actividade consiste en que cada doutorando fai unha presentación breve (20 min) do estado da súa investigación, expondo o tema, obxectivos, metodoloxía, desenvolvemento, fontes, etc... 
A asistencia como oíntes é obrigatoria para o alumnado de 1º ano do programa, pero  tamén pode ser interesante para aqueles estudantes  que estean pensado en realizar estudos de 3º ciclo.

Venres 22 de novembro no Espazo 16

PROGRAMA

MAÑÁ
10:00 Cortizo Franco, Iria
10:30 Molina Quiroga, Berio
11:00 Lafuente Lestón, Fernando María 
11:30 García Calleja, Laura
12:00 DESCANSO
12:30 Martínez Pérez, Sara
13:00 Mortol Moreno, David
13:30 Montesinos Fandiño, Macarena


TARDE
16:00 Gómez Fontaíña, Juan Edgar
16:30 Fraga Costa, Sabela
17:00 Cáceres Flores, Isabel
17:30 Domínguez Rodríguez, Rodrigo
18:00 Fojo Ferrer, Albertovolver