Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Novas

06/11/2019
O humor como unha das Belas Artes. Taller de creación artística impartido por Alberto Ardid de Cabo


Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación (Coordina Anne Heyvaert e Juan Carlos Román Redondo)

Datas: 12, 14 e 19 de novembro do 2019

Horario: de 18:00 h a 21:00 h.  Duración 9 horas

Lugar: Espazo do Mestrado. Facultade de Belas Artes de Pontevedra

Inscrición:  redondo@uvigo.es Prazas limitadas, segundo orde de inscrición.

Obxectivos: Este curso pretende estimular e poñer en valor a parte irónica do alumnado durante todo o proceso creativo, utilizando como exemplos as pezas artísticas con máis substancia do período contemporáneo. O humor na arquitectura, na pintura, na escultura, na instalación, no cinema, no videoarte, no cómic, na web... e en calquera forma de expresión contemporánea. Destacar que o uso do humor, en calquera tema tratado, pode adquirir unha dimensión moito máis fonda que empregando unha formalidade seria.

Cada unha das tres sesións constará dunha parte teórica, que durará aproximadamente a metade da mesma, e logo terá lugar a sesión práctica. Os alumnos poderán traer consigo toda canta ferramenta de traballo queiran, así como imaxes de obras anteriores para fomentar a reflexión e o debate. Haberá deberes.

As pezas resultantes poderán formar parte dunha mostra colectiva posterior.

*IMPORTANTE: O primeiro día é importante que se leven os móbiles ben cargados de batería
volver