Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Novas

19/02/2019
Bolsas de mobilidade abertas


Estas son as convocatorias de mobilidade abertas actualmente:

-Convocatoria BOLSAS PROPIAS 2019-2020 e Convocatoria BOLSAS IBEROAMÉRICA SANTANDER GRAO

Prazo: Ata o 5 de marzo

Requisitos:
Bolsas propias: Estar matriculado/a no curso académico 2018-19 de 60 ECTS da Universidade de Vigo e no curso 2019-20 no período de intercambio.
• Bolsas Iberoamérica Santander Grao: estar matriculado/a no curso 2018/19 en titulaciónsde Grao e no curso 2019-20 no período de intercambio.
• Presentación de proposta de estudos (anexo III) por cada unha das universidades solicitadas asinada polo coordinador/a académico.

Dotación:
3.000 € por estadía anual. No caso de ter adxudicada unha bolsa Iberoamérica Santander Grao a contía máxima pola suma de ambas será de 4.500 €
• 1.500 € por estadía cuadrimestral. No caso de ter adxudicada unha bolsa Iberoamérica Santander Grao a contía máxima que se recibirá será de 3.000 €.

Bolsas propias, información completa e documentos aquí

Bolsas Iberoamérica Santander Grao, información e documentos aquí

-Convocatoria SICUE 2019/2020
Ata o 13 de marzo
Toda a información e documentos aquí

-Convocatoria ERASMUS+  
Até o 28 de febreiro
Toda a información e documentos aquí
volver