Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Novas

08/11/2018
ELECCIÓNS MEMBROS XUNTA DE FACULTADE


Do 9 ao 15 de novembro prazo de presentación de candidaturas
Lugar:  Secretaría do Decanato da Facultade
(Adxuntar modelo candidatura)

 Censos definitivos, nº de membros e letra de inicio
 Modelo candidatura


volver