Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Novas

28/04/2017
Convocatoria Erasmus + Prácticas para o curso 2017-2018


Ofértanse  un mínimo de 65 prazas para realizar unha de estadía dun mínimo de 2 meses de duración. O primeiro prazo de solicitudes está aberto na actualidade ate o día 30 de xuño de 2017  para o alumnado que cumpra os requisitos contidos na convocatoria que (moi resumidos) son os seguintes:

- Modalidade A) Alumnos: Estar matriculado na Universidade en
estudos de Licenciatura, Diplomatura, Enxeñaría, Grao, Master ou Doutoramento. Ter superado polo menos o 50% dos créditos de que consta a titulación (excepto para o caso de Master e Doutoramento).

- Modalidade B) Titulados Recentes: Alumnos que rematan  a súa
titulación oficial universitaria no curso 16-17. Poderán realizar as prácticas como titulados recentes nos 12 meses inmediatamente posteriores á finalización dos seus estudos universitarios. IMPORTANTE: Os titulados recentes só poden presentar a súa solicitude ate o 31 de xuño de 2017.

-Ter un nivel mínimo do idioma no que se vaian a desenvolver
as prácticas de B1 (Os alumnos que realizaron un período de mobilidade previa, poden estar exentos, dependendo do pais/idioma no que se desenvolvese a estadía previa. Existen máis exencións para a acreditación do idioma contidas na convocatoria). É necesario acreditar o coñecemento do idioma antes do inicio da mobilidade.

-Contar coa carta de aceptación asinada pola empresa e por un titor de prácticas da Universidade, que pode ser un profesor do centro da elección do alumno ou, no caso de prácticas curriculares, o propio profesor responsable desa materia.

Unha vez pechado o primeiro prazo de presentación de solicitudes abrirase un segundo prazo que pechará o 31 de outubro e, de existir vacantes, abriranse os seguintes prazos previstos na convocatoria. As prácticas para o primeiro prazo de solicitudes poderán ter lugar entre o 1/09/2017 e o 31/08/2018.

A contía da bolsa Erasmus prácticas oscila entre 300€ e 400€ dependendo do país de destino e é compatible coas axudas que voluntariamente outorgue a empresa.

Podedes atopar máis información en :
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/ori/uvigo/erasmus_practicas.htmlvolver