Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Plan de estudos


Planificación e asignación docente por materias


Descrición da planificación docente

Duración
1 ano lectivo

Periodicidade
Anual

Número de créditos ECTS ofertados
81

Número de créditos ECTS a cursar
60

A formación organízase según unha estructura mixta entre materias obrigatorias e optativas pertencentes a 5 módulos de ensinanzas, repartidos entre os 2 cuatrimestre.

O número total de créditos de que consta o mestrado é de 60. Este total inclúe materias obrigatorias (36 créditos), optativas e prácticas externas (24 créditos de 39 ofertadas) e un traballo de fin de máster (6 créditos), tal como se indica na seguinte táboa resumo:


  Acceso directo ao apartado Traballo Fin de Máster