Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Teledocencia


FAITIC

Faitic é unha iniciativa do Vicerreitorado de Innovación e Calidade  da Universidade de Vigo, desenvolvemento a través da Area tecnoloxía da Información e Comunicación (AITIC) que pretende ser un servizo de complemento a docencia, baseado en Internet como entorno e que se dirixe, por unha parte ao profesorado alumnado  e persoal de administración e servizo e, por outra, ao alumnado preuniversitario que teña en mente cursar os seus estudos superiores nesta universidade.

Os principais obxectivos de Faitic son:
  • Dende unha perspectiva tecnolóxica: proporcionar as ferramentas e os recursos necesarios para o desenvolvemento da teleformación na universidade de Vigo.
  • Dende unha perspectiva didáctica: ofrecer un servizo de asesoramento e axuda no deseño de proxectos de apoio á docencia presencial, semipresencial e/ou completamente virtual.

  Ir a Faitic