Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual
Prácticas externas


Prácticas externas

As prácticas en empresas son unha  asignatura de carácter obrigatorio de 18 créditos ECTS, a realizar polo alumno no segundo ano do mestrado; no segundo cuatrimestre cunha duración de 430 horas prácticas.

Tratase dunha práctica guiada fora do ámbito universitario e relacionada co mundo profesional o que vai dirixido este mestrado. Nombrarase un coordinador dentro de  cada unha das institucións ou empresas e que velarán pola calidade e desenvolvemento de ditas prácticas.

O profesorado, en este caso o titor asignado, atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas coas prácticas, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode desenvolverse de forma presencial ou de forma non presencial, a través do correo electrónico e Facebook.

O alumno terá que realizar un informe do traballo desenvolto na empresa onde realizou as prácticas. Dada a natureza deste mestrado, é posible que dito informe poida vir acompañado de traballos prácticos (libro o animación audiovisual) os cales serán tamén avaludados.Listado de empresas convenio prácticas externas

OQO ed. (Pontevedra)
Garaxe Hermético (Pontevedra)
Arte Focal (Vigo)
Screen 21 (Barcelona)
Filmografo (Portugal)
Galaxia ed. (Vigo)
Do Paraná (Santiago Compostela)
Tartarina (Vigo)
Artefacto (Santiago)
Verve (Vigo)
MI film "Pascual" (Vigo)
Apila ed. (Zaragoza)
Mil Ojos ed. (Astorga, León)


  Normativa da Universidade de Vigo prácticas externas