Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00Manuel Dimas Salamanca Mota
Profesor Titular de Universidade
Departamento de Debuxo


Contacto
sr.dimas@yahoo.es


Titorías
Despacho: 214
Horario: luns 8.30 h a 10.00 h e de 14.00 h a 17.00 h


Docencia

Grao en Belas Artes
Técnicas gráficas


Xestión curso 2014- 2015
Coordinador da materia Técnicas gráficas


Investigación
Nº de sexenios: 0


CV abreviado
Realiza exposiciones de arte tanto en el ámbito público, museos, como privado, galerías de arte desde el año 1981

Ultimas exposiciones Individuales: Instituto Cervantes de Milán (2008, Italia), Castillo de Liubliana en Eslovenia (2009), Escola Superior de Conservación e Restauración de Galicia (2010), Galería Borrón 4, Cambados (2011, Pontevedra), Sala de Exposicións da Diputación de Pontevedra, en Vigo (2012, Pontevedra) e Galería Vuelapluma (2013, Madrid).Galería Sargadelos(2014 Sanxenxo).

Su obra está representada en diversos museos como: Centro de Arte Reina Sofía, Museo de arte contemporaneo de Madrid, Colección A Caixa -Colecció Testimoni-, Consello Nacional de Deportes, Instituto de Cooperación Iberoamericana, Fundación Rudolf Steiner, Colección Milles Davis, Colección Axencia A, Fundación CIEC de Betanzos,Museo do Gravado de Artes, Embaixada Española en Eslovenia.