Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00María José Pérez Fabello
Profesora Titular de Universidade
Departamento Análise e Intervención Psicoeducativa


Contacto
986 801 879
fabello@uvigo.es


Titorías
Despacho: 113
Horario: mércores 10.00 h a 10.30 h e de 19.00 h a 20.00 h / xoves 10.00 h a 11.00 h e de 17.00 h a 20.30 h


Docencia

Grao en Belas Artes
Psicoloxía. Psicoloxía da Arte
Traballo Fin de Grao

Doutoramento
Transmisión da Investigación


Xestión curso 2014- 2015
Coordinadora e titora de segundo de Grao en Belas Artes
Coordinadora da materia Psicoloxía. Psicoloxía da Arte


Investigación
Grupo de investigación: PS1
Líñas de investigación:
  • Imaxes Mentais, Memoria, Creatividade
Nº de sexenios: 4


CV abreviado
   
PÉREZ-FABELLO, M. J., CAMPOS, A, & CAMPOS-JUANATEY, D. (2016). Is object imagery central to artistic performance? Thinking Skills and Creativity, 21, 67-74. doi:10.1016/j.tsc.2016.05.006

CAMPOS, A., LÓPEZ-ARAÚJO, Y., & PÉREZ-FABELLO, M. J. (2016). Imágenes mentales utilizadas en diferentes actividades físicas y deportivas. Cuadernos de Psicología del Deporte, 16, 45-50.

PÉREZ-FABELLO, M. J., & CAMPOS, A. (2016). Factor Structure and Reliability of the Spanish Version of the Dissociative Ability Scale (DAS). Journal of Trauma & Dissociation. 18 (2), 223-232. doi: 10.1080/15299732.2016.1225625.

PÉREZ-FABELLO, M. J., & CAMPOS, A. (2017). Dissociative experiences and vividness of auditory imagery.  Creativity Research Journal, 29(2), 1-6. doi: 10.1080/10400419.2017.1303310. 

CAMPOS-JUANATEY, D., PÉREZ-FABELLO, M. J., & CAMPOS, A. (2018). Differences in image rotation between undergraduates from different university degrees. Imagination, Cognition and Personality,  38 (2), 173-185 . doi: 10.1177/0276236617748131

CAMPOS-JUANATEY, D. & PÉREZ-FABELLO, M. J.  (2018). Diseño de paneles turísticos y “You-are-here maps”: el caso de Londres. Topofilia, 11(16), 110-122. 

PEREZ-FABELLO, M. J., CAMPOS, A., & FELISBERTI, F. M. (2018). Object-spatial imagery in fine arts, psychology, and engineering. Thinking Skills and Creativity, 27, 131-138. doi: https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.12.005

PÉREZ-FABELLO, M. J., & CAMPOS, A. (2011). Dissociative experiences, creative imagination, and artistic production in students of Fine Arts. Thinking Skills and Creativity, 6, 44-48. doi:10.1016/j.tsc.2010.11.001.

PÉREZ-FABELLO, M. J., & CAMPOS, A. (2011). Dissociative experiences and creativity in Fine Arts students. Creativity Research Journal, 23(1), 38-41. doi: 10.1080/10400419.2011.545721.

CAMPOS, A., & PÉREZ-FABELLO, M. J. (2011). Factor Structure of the Spanish Version of the Object-Spatial Imagery and Verbal Questionnaire (OSIVQ). Psychological Reports, 108(2), 1-7. DOI 10.2466/08.22.27.PR0.108.2.

CAMPOS, A., CAMINO, E. & PÉREZ-FABELLO, M. J. (2011). Using the keyword mnemonics method among adult learners. Educational Gerontology, 37, 327-335. doi: 10.1080/03601271003608886.

PÉREZ-FABELLO, M. J., & CAMPOS, A. (2011). The dissociative experiences of Fine Arts students. Nordic Psychology, 63(1), 73-82. DOI 10.1027/1901-2276/a000028.

CAMPOS, A., & PÉREZ-FABELLO, M. J. (2011). Some psychometric properties of the Spanish Version of the Clarity of Auditory Imagery Scale. Psychological Reports, 109(1), 139-146.  doi: 10.2466/04.08.24.PR0.109.4.139-146.

CAMPOS, A., RODRIGUEZ-PINAL, M.D., & PÉREZ-FABELLO, M. J.  (2014). Receptive and productive learning with the keyword mnemonics in bilingual students. Current Psychology 33, 64-72. doi 10.1007/s12144-013-9197-y

PÉREZ-FABELLO, M. J., CAMPOS, A. & MEANA, J.C. (2014). Vividness and control of mental imagery and the components of in-depth drawing. Creativity Research