Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00Manuel Sendón Trillo
Profesor Titular de Universidade
Departamento de Pintura

Contacto
msendon@uvigo.es

Titorías
Despacho: 209
Horario: martes 8.30 h a 14.30 h


Docencia

Grao en Belas Artes
Proxectos fotográficos
Traballo Fin de Grao

Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Taller tecnolóxico


Xestión curso 2014- 2015
Coordinador da materia Proxectos fotográficos


Investigación
Liñas de investigación:
  • Fotografía Histórica Galega
  • Fotografía Contemporánea
Nº de sexenios: 3


CV abreviado
Nado na Coruña en 1951
Licenciado en Matemáticas en 1973. Profesor de Instituto  (1973-1997)
Doutor en Belas Artes en 1997.
Profesor de Fotografía na Facultade de Belas Artes de Pontevedra dende 1993.
Con X.L. Suárez Canal dirixe o Centro de Estudos Fotográficos
Investigador responsábel do Grupo de Investigacións Fotográficas PEI2 (1996-2014)
Na actualidade é investigador principal no grupo Imaxe e contextos (PE4)
Dirixe o proxecto Inédito (ineditoant.wordpress.com)

1.FOTOGRAFÍA  HISTÓRICA GALEGA
-LIBROS PUBLICADOS:
-Imaxes na penumbra (tese de doutoramento), Edicións Xerais, Vigo, 1998. -Con X. L. Suárez Canal: José Suarez 1902-1974, Concello de Vigo.1988. -En Galiza nos 50. As agrupacións fotográficas, Concello de Vigo.1990. -Ramón Caamaño, CEF, Vigo, 1989. -Arquivo Pacheco, CEF, Vigo,1990. -Luis Rueda, CEF, Vigo, 1991. -Ksado, CEF, Vigo, 1992. -José Suárez, CEF, Vigo, 1993. -Arquivo Sarabia, CEF, Vigo,1994. -Raniero Fernández, CEF, Vigo, 1996. -Virxilio Vieitez, CEF, Vigo, 1998. -Arquivo José María Massó, CEF, Vigo, 2.000. -Ramón Caamaño.Retratos da Costa da Morte. CEF, Vigo, 2.002. -Pano de fondo. Achegamendo á fotografía de estudio. CEF, Vigo, 2.010.

-COMISARIADO (con X.L. Suárez) de exposicións monográficas de: Arquivo Llanos, Arquivo Massó, Arquivo Pacheco, Arquivo Sarabia, Raniero Fernández, Manuel Ferrol (Emigración), Ksado, Luis Rueda, José Suárez, Virxilio Vieitez...

2.FOTOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA
COMISARIADO. Proxecto Inédito. -Proxecto Costa da Morte (2010). Con X.L.Suárez:  Fotobienal de Vigo (1984-2000). -Sala dos Peiraos de Vigo 1985-1991). -Vigovisións (1986-2000). -Madrid Mirada. 14 artistas latinoamericanos (2008, intinerante por 12 países de América Latina).....
- Dirixe (con X.L. Suárez) a colección Do Trinque. 22  libros editados de Karen Knorr, R. Thorne-Thomsen, A. DAgata, Aziz+Cucher, Joachim Schmid, L. González Palma; Milagros de la Torre ....ou galegos como: Victoria Diehl, Fran Herbello..)

-OBRA
-LIBROS MONOGRÁFICOS: Paisaxes,CEF, 1991. -Tempos que hai neste tempo. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1995. -Cuspindo a balovento. CEF, Vigo, 2003.  -Casas doentes. CEF, Vigo. 2007. -Derradeira sesión. Xunta de Galicia. 2009.  -Mil ríos (con Fran Herbello), CEF, Vigo,2014

-EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS: Encontros Internacionais da Imagem e Museo da Imagem , Braga. - Centro de Estudos da Fotografía, Coimbra. -Espaço Silo, orgaizada polo Centro Portugués de Fotografia, Porto. -Side Gallery, New Castle. -Museo de Arte Contemporaneo Sofía Imber, Caracas. -Museo Ciudad de México, México D.F. -Conjunto Cultural da Caixa,  Salvador de Bahia... -A Coruña (Kiosko Alfonso; Fundación Barrié), -Santiago (Pazo Fonseca, Museo do Pobo Galego, Casa da Parra), Vigo (Fundación Barrié, Museo do Mar)...

-EXPOSICIÓNS COLECTIVAS-
Dende o Atlantico. Centre de la Photographie, Xinebra Suiza. -Cuatro direcciones de la Fotografía Contemporánea Española Centro de Arte Reina Sofía. Madrid (Itinerante por Europa). -Open Spain. The Museum of Contemporary Photography Chicago Itinerante por Europa e USA. -Quest for the Moon. The Museum of Fine Arts. Huston. -Global Detail. Noorderlicht. Groningen.Holanda.-Ausencias e memoria, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela. O futuro contemporáneo, CGAC, Santiago de Compostela.