Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Información xeral
Conserxería


Quenda da mañá 

Técnico especialista de servizos xerais
Lucrecia Mª López Rubianes

Auxiliar técnico de servizos xerais
Francisco Javier Fernández Martínez


Quenda da tarde

Auxiliar técnico de servizos xerais
Arturo Martínez Iglesias

Auxiliar técnico de servizos xerais
Luis Domínguez Basalo


Contacto
986 801 800
consfba@uvigo.es