Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
Loreto Blanco Salgueiro
Profesora Titular de Universidade
Departamento de Pintura

Contacto
986 801839          
loblanco@uvigo.es
www.loretoblanco.com

Titorías:
Luns: 8,30 a 10,30   Mércores: 8,30 a 12,30

Despacho: 201


Docencia

Grao en Belas Artes
Producción artística: Imaxe I – 3º curso –
Arte, LInguaxe e representación – 2º curso –
Traballo Fin de Grao – titoría –

Xestión


Investigación
Grupo de investigación: MODO

Liñas de investigación:
El arte como herramienta de transformación del ser.

Nº de sexenios: 0

CV abreviado