Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00Araceli Liste Fernández
Profesora Titular de Universidade
Departamento de Debuxo


Contacto
aliste@uvigo.es


Titorías
Despacho: 221
Horario: luns e martes de 12.00 h a 15.00 


Docencia

Grao en Belas Artes
Producción artística: Imaxe I
Proxectos de debuxo e pintura
Expresión artística. Debuxo - Forma
Expresión gráfica: Sistemas de Representación
Traballo Fin de Grao


Investigación
Nº de sexenios: 0


CV abreviado

Formación académica
1984 Licenciada en BB.AA., Universidad Politécnica de Valencia.
1985 Titulo de Grado, Tesina titulada: La linoleografía en Galicia. Facultad de BB.AA. de Valencia.
1989 Doctora en BB.AA., Universidad de Salamanca, con Premio Extraordinario de Doctorado.

Proxectos
1984
TITULO DEL PROYECTO:”Estudio dunha singularidade etnográfica nas bisbarras de Mondariz e Soutomaior: O Besadoiro e o seu desenrolo ergolóxico”.

1990
TITULO DEL PROYECTO:”Reconstrucción dos traballos de campo galego xa desaparecidos”.

1993
TITULO DEL PROYECTO:”Análise morfolóxica e tipolóxica do espacio arquitectónico ligado á producción alfareira popular de Galicia: Os fornos de Oleiros”.

2000
Hasta la actualidad,  desarrollo de distintos proyectos en la Fundación Liste de Vigo actuando en ella como investigadora principal.

Publicacións
1988
TITULO: “El Besadoiro y su ergología” (nº de págs.: 200)
LIBRO: 1988, Edita: Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, Dep. Legal Nº: PO-71/88   
1989
TITULO: “Aparellos de Labranza” (58 artículos publicados semanalmente)
REF. REVISTA: “Galicia” suplemento del diario “La Voz de Galicia”desde 1988 hasta 1989        
1991
TITULO: “Funcionalidad y estética en el Museo Etnográfico Liste” (nº de págs.: 525)
LIBRO: 1991, Edita: Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, Dep. Legal Nº. PO-171/91  
1996
 TITULO: “O Vesadoiro: historia e funcionalidade” (pág. inicial: 105 y pág. final:115)
LIBRO: “Tecnoloxía tradicional: dimensión patrimonial e valoración antropolóxica”, Consello da Cultura Galega, Ourense, 1994; Dep. Legal Nº.C-1925-1996          
1997
TITULO: “O Besadoiro: Historia e Funcionalidade” (pág. inicial: 121 y pág. final: 124)
REF. REVISTA: “Cadernos ESAP” Nº I, 1997 (Porto); Dep. Legal Nº.113458/97
1998
TITULO: “Instrumental agrario” (Capítulo: 3, Tomo: XXIV, pág. inicial: 96 y pág. final: 175)
LIBRO:“GALICIA, Antropoloxía”, 1998 (Hércules edic.: A Coruña)  Dep. Legal Nº.C-1859/97   
2000
TITULO: “Funcionalidad y estética en el Museo Etnográfico Liste” (2ª edición, nº págs.:523).
LIBRO: 2000, Edita: Excma. Diputación Provincial de Pontevedra;  Dep. Legal Nº.PO-69/2000
TITULO: “El apero, testimonio histórico-artístico de la Cultura Popular” (pág. inicial: 89 y pág. final: 95, con separata)
LIBRO: Actas do Congreso: Congresso. Cultura Popular, Tomo I, Cámara Municipal de Maia; I.S.B.N.: 972-8315-12-0
2002
TITULO: “Expresión e creatividade: unha viaxe entre liñas” (pág. inicial: 47 y pág. final: 65)
LIBRO:“Revista galega do ensino, Artes”, Núm.36, 2002 (Edita: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria)  Dep. Legal Nº.C-818-96   
2005
TITULO: “Entender os apeiros”  (pág. inicial: 16 y pág. final: 17)
LIBRO: Apeiros do XIX. Esculturas do XXI. Catálogo de exposición, Fundación Caixa Nova.