Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00Fernando Suárez Cabeza
Profesor Contratado Doutor Interino
Departamento de Debuxo


Contacto
fscabeza@uvigo.es


Titorías
Despacho: 224
Horario:
1º cuadrimestre: luns 9.00 h a 15.00 h
2º cuadrimestre: martes 9.00 h a 15.00 h


Docencia

Grao en Belas Artes
Informática. Técnicas Informáticas
Imaxe en movemento
Producción artística. Audiovisuais
Proxectos videográficos
Traballo Fin de Grao

Mestrado en Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Laboratorio de tempo
Traballo Fin de Mestrado

Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual
Traballo Fin de Mestrado

Esdemga


Xestión
Vicedecano de Calidade
Coordinador
Secretario da Comisión de Calidade


Investigación
Grupo de investigación: DX7
Nº de sexenios: 0


CV abreviado
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo onde imparte clase como profesor dende o ano 1995 en materias do ámbito audiovisual, do departamento de debuxo, así como especilaista en fotografía e imaxe dixital en, Estudos superiores en Deseño Téxtil e Moda da Universidade de Vigo

Desenvolve a súa investigación e labor artístico en terriotorios transversais entre a fotografía e as novas tecnoloxías. Participou en numerosas exposicións colectivas dende os anos 80 en Espazo "P" co grupo "Deposito Dental" e Pedro Garhel.

O seu traballo está unido á experimentación na Rede dende os inicios desta, coa creación no ano 96 do portal SITIOweb.

Outra vía de traballo máis próxima ao documental levouno a participar en exposicións como Territorio Ashaninka, Sair A no CGAC, Retrospectiva Pedro Garhel no Centro de Arte La Regenta e no Centro Atlántico de Arte Moderna (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria.

Comisarió, dentro do seu labor investigador, a exposición "Ficcións analóxicas. Videocreación galega nos anos oitenta" no CGAC de Santiago.

Ocupou diferentes postos de responsabilidade académica. Liderou a posta en marcha da Área de Imaxe da Universidade de Vigo, ocupando a súa dirección dende a súa creación ata o ano 2011. Na actualidade desempeña o cargo de Vicedecano de Calidade da Facultade de Belas Artes.