Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Programas de mobilidade
Sicue


Programa Sicue


Coordinadora


O SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois) é un programa de mobilidade estudiantil que permite a realización de parte dos estudos conducentes á obtención do mesmo título oficial nunha universidade española distinta da de orixe do estudante, sen perder a condición de estudante da propia universidade, é dicir, sen necesidade de realizar traslado do expediente académico. 

Dentro deste programa, a Facultade de Belas Artes de Pontevedra promoveu acordos para posibilitar o intercambio de estudantes con tódalas Facultades de Belas Artes españolas nos seguintes termos:


Facultades de destino
Nº de
prazas
Meses de
estancia
Facultade de Belas Artes de Barcelona
Universidade de Barcelona
4
9 e 4
Facultade de Belas Artes de Cuenca
Universidade de Castilla-La Mancha
1
9
Facultade de Belas Artes de Madrid
Universidade Complutense de Madrid
2
9
Facultade de Belas de Granada
Universidade de La Laguna
2
9
Facultade de Belas Artes de Altea
Universidade de Miguel Hernández de Elche
2
9
Facultade de Belas Artes de Bilbao
Universidade do Pais Vasco
2
9
Facultade de Belas Artes de Murcia
Universidade de Murcia
2
9
Facultade de Belas Artes de Valencia
Universidade Politécnica de Valencia
2
9
Facultade de Belas Artes de Salamanca
Universidade de Salamanca
2
9
Facultade de Belas Artes de Sevilla
Facultade de Belas Artes de Zaragoza
Facultade de Belas Artes de La laguna
Facultade de Belas Artes de Málaga
Facultade de Belas Artes de Vizcaya
Universidade de Sevilla
UNIZAR-Universidade de Zaragoza
Universidade de La laguna
UMA-Facultade de Málaga
EHU-Facultade de Vizcaya
2
2
2
2
2
9
9
9
9
9O único requisito para solicitar a participación no programa de intercambio é estar matriculado na Universidade de Vigo nun mínimo de 30 créditos e ter non menos de 45 créditos aprobadosa 30 de setembro do curso pasado. A selección de candidatos faise na mesma Facultade por unha comisión específica.


Ser seleccionado para participar no programa non implica recibir ningún tipo de axuda económica.