Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Programa de Doutoramento
Líñas de investigación ofertadas

As opcións das liñas de investigación do programa non se ofertarán na súa totalidade todos os anos, anunciándose oportunamente as ofertadas para cada curso ao comezo do período de inscrición.

Docentes e liñas de investigación ofertadas:

Módulo: Métodos e procesos da investigación artística

Liña de investigación: Coñecemento artístico


  
  
 Docente: Araceli Liste
Arte e antropoloxía
  
  A dimensión escultórica das prácticas artísticas: procesos de materialización e visualización. Situacións de alteridade. Espacialidade (II)

 Docente: Teresa Pajares Vales
Formas de procesar. A idea de proceso como acto creativo

 Docente: Loreto Blanco Salgueiro
O funcionamiento das linguaxes artísticas nos seus procesos de creación


Módulo: Identidade, fronteira y aperturas da obra artística contemporánea


Liña de investigación: Identidades e norma

 Docente: X. Manuel Buxán Bran

 Docente: Jesús Hernández Sánchez
 Docente: Sol Alonson Romera
 Miradas e invención de identidades

 Docente: Xoán Anleo
Arte e Identidade


Liña de investigación: Negación e aperturas da imaxe

 Docente: J. Carlos Meana
  Negación da representación

 Docente: Almudena Fdz. Fariña
Liña de investigación: Fronteira e traballos en proceso

 Docente:  J. Carlos Román Redondo
  A  reciprocidade do apropiacionismo simbólico no declive da arte contemporánea española

 Docente: Manuel Sendón Trillo
  Fotografía creativa contemporánea
  Fotografía histórica galega

 Docente: Silvia García González
  Arquivo, site specific, working progress

 Docente: Elena Lapeña
  Debuxo e gráfica contemporánea

 Docente: Ignacio Pérez-Jofre
Pintura contemporánea. Percorridos urbanos

 Docente: Natividad Bermejo
Arte e Arquitectura. Arte e espazo social


Liña de investigación: Orixinal e múltiple

 Docentes: Ana Soler e Kako Castro
  Gráfica contemporánea de campo expandido e arte múltiple

 Docente: Nono Bandera
  Orixinal, copia, imitación, plaxio

 Docente: Anne Heyvaert
  Arte gráfica. Múltiple e trasformacions


Liña de investigación: Interseccións: O corpo problematizado

 Docente: Fernando Suárez Cabeza
O relato imposible. Fotografía e corpoMódulo: Contexto e cultura visual

Liña de investigación: Políticas culturaIs


Liña de investigación: As artes no tempo

 Docentes: Susana Cendán e Roberto Vázquez
Historia do deseño e a tipografía