Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Programas de mobilidade
Erasmus

Programa Sócrates-Erasmus


Coordinador
Carlos Tejo Veloso


Sócrates é o programa de acción da UE para a cooperación no ámbito da educación. Foi aprobado o 14 de marzo de 1995. A segunda fase do programa desenvolverase desde o 1 de xaneiro de 2000 ata o 31 de decembro de 2006. Sócrates financia oito accións. A segunda delas é a denominada Erasmus, dedicada ó ensino superior.

A selección de bolseiros realízase na propia Facultade por unha comisión nomeada ó efecto que valora os seguintes criterios: expediente académico, proxecto artístico que se vai realizar na universidade de destino e proba de idioma. Requírese estar matriculado no 2º ciclo no momento de gozar da bolsa.

A convocatoria para solicita-las bolsas Erasmus na Universidade de Vigo faise pública entre xaneiro e marzo de cada ano para disfrutar da bolsa durante o curso seguinte.

A participación no programa Erasmus leva consigo unha bolsa destinada a sufraga-los gastos extraordinarios relacionados cos estudios no extranxeiro. A contía para os estudiantes españois fíxaa anualmente a Axencia Nacional Erasmus (Consello de Universiades). A título indicativo, durante o curso 2001-2002 esta cantidade era dun mínimo de 73 € por mes e dun máximo de 110 €. Ademais da bolsa Erasmus, a Universidade de Vigo concede unha axuda complementaria a tódolos Erasmus seleccionados. Consiste nunha axuda económica segundo o país de destino e nunha pequena axuda mensual. A dotación segundo o país de destino será de: 

90 €: Portugal.

300 €: Alemaña, Austria, Bélxica, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Países Baixos, Polonia, Reino Unido, República Checa e Romanía. 

420 €: Dinamarca, Finlandia, Suecia e Noruega. 

A Xunta de Galicia, pola súa banda, convoca anualmente unhas axudas complementarias. Estas axudas non se conceden a tódolos Erasmus, senón que se ten en conta o expediente académico e a renda.


Prazas Erasmus ofertadas para estudiantes da Facultade

Centros de destinoCidade- País

Nº de
prazas

Meses de
estancia

Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Alemania
2
6
Universität Koblenz-Landau
Koblenz – Alemania
2
3
Universität Hildesheim
Alemania
3
5

Savonia University of Applied Sciences.
Kuopio Academy of Design

Finlandia
2
6
Fondazione Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"
Italia
2
9
Fontys College of Visual and Performing Arts
Paises Bajos
1
3
Universidade do Porto
Portugal
4
5
George Enescu University of Arts
Iasi - Rumanía
2
4
École Supérieure des Beaux-Arts dAngers
Angers - Francia
2
3
Hogeschool Sint-Lukas Brussel
Bruselas - Bélgica
2
5
École des Beaux-Arts de Bordeaux
Burdeos - Francia
2
3
Academie voor Beeldende Vorming
Tilburg - Holanda
1
3
Limerick Institute of Technology
Limerick-Irlanda
2
3
Kunsthøgskolen i Bergen
Bergen- Noruega
1
3
Kingston University
Kingston- Reino Unido
6
3