Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Orientación ao emprego


Obxectivos


1- Facilitar a incorporación ao mercado laboral.

2- Promover as destrezas útiles e necesarias para enfrontarse á procura do primeiro emprego.

3- Ofrecer entrevistas de orientación individualizadas para todas as persoas, alumnos/as e/ou recén titulados/as, da Universidade de Vigo.

4- Crear unha bolsa de emprego para toda a comunidade universitaria que achegue ao alumnado ás empresas.

5- Favorecer a intermediación laboral universidade-empresa.

6- Informar sobre formacións en curso.
Orientacións individualizadas


1- Axuda na creación de CV e cartas de presentación.

2- Orientación para afrontar entrevistas laborais.

3- Información de ofertas de emprego.

4- Ferramentas para a procura de emprego.

5- Información de empresas según sectores de empregabilidade.

6- Información de cursos e formacións complementarias.

7- Información de bolsas e prácticas en empresas.
Bolsa de emprego


1- Rexistro de CV do alumnado da Universidade de Vigo.

2- Tramitación de ofertas de emprego.

3- Achegamento do noso servizo ás empresas.
Obradoiros de emprego


1- Técnicas de busca activa de emprego.

2- Afrontamento de entrevistas de traballo.

3- Currículo e carta de presentación.

4- Habilidades sociais.
Contactos

Fundación Universidade de Vigo (FUVI)