Universidad de Vigo Galego | Castellano

Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo

Facultade de
BELAS ARTES
 
Ofertas de titulacións
 
Estudantes
 
Mediateca
 
Sistema de garantía de calidade
 
 
 
 
Facultade de Belas Artes de Pontevedra.
R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra

sdfba@uvigo.es
986 80 18 00
‣ Grao en Belas Artes
Traballo fin de graoElaboración artística como proceso investigador. Definición e modelos de proxectos artísticos. Optimización dos procesos creativos. Investigación, creación, innovación. Optimización dos recursos creativos: materiais, espazo, tempo, información e enerxía. Modos de formalización e de transmisión. O proxecto e a escritura: Escritos de artistas, ensaios críticos. Achega persoal de parámetros e recursos. Proxecto e documentos posibles: Memorias, desenvolvementos, presupostos, catalogación, divulgación, prensa. Creación, xestión e uso de modelos de arquivo de información útil para o proxecto artístico. O lugar de traballo e a obra artística. O espectador e a obra: modelos de intervención e/ou participación. Adecuación do Traballo Fin de Grao aos modos de exposición e circulación da obra de arte.


Normativas do TFG

  Normativa do centro para TFG
  Normativa da universidade para TFG


  Convocatoria de Exposición do Final e do Comezo 2018
  Ficha para participar na selección da exposición de graduados no Pazo da Cultura de Pontevedra
  Selección de participantes en la exposición de TFG «Do final e do comezo 2018»
Curso académico 2015/2016

  Listado de oferta titorial
  Modelo de solicitud de titor
  Asignación de titores
  Convocatoria de Exposición do Final e do Comezo 2016

Do final e do comezo 2017

  Ver catálogo

Do final e do comezo 2016

  Ver catálogo

Do final e do comezo 2015

  Ver catálogo

Do final e do comezo 2014

  Ver catálogo
Do final e do comezo 2013